Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Week tegen Kindermishandeling

20-11-2017

20 t/m 26 november

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van elkaar inspireren en betekenisvol verbinden. De Week is een middel, het doel is dat we de overige 51 weken óók van elkaar leren en écht verbinden voor het kind.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling (20 t/m 26 november) worden lokaal en regionaal activiteiten georganiseerd die te vinden zijn op de campagnewebsite externe linkwww.weektegenkindermishandeling.nl.

Projectleider Marianne Volaart ziet dat professionals steeds vaker krachten bundelen, en elkaar inspireren en daar mag een tandje extra bij, wat haar betreft. "Met de Week als vliegwiel hopen we daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als professional in de zorg of in het onderwijs bijvoorbeeld kun je – als je je zorgen maakt om een kind - de expertise bij een ander ophalen. Het is heel goed om advies te vragen. Als je vanuit verschillende brillen kijkt, zie je meer en krijg je een completer beeld van wat er nodig is. Van daaruit kun je écht stappen zetten."

"Zowel de signalerende als hulpverlenende professional kan een bijdrage leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, maar ook daarna, delen we voorbeelden van hoe je als professional die verbinding kunt leggen, met elkaar én met het gezin."

Aftrapbijeenkomst

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst van de Week, onder dagvoorzitterschap van Dolores Leeuwin en met de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar.

Tijdens de aftrapbijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsvrouw naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over deze week? Of wilt u een initiatief aanmelden?
Ga dan naar externe linkwww.weektegenkindermishandeling.nl.

Datum: 20 t/m 26 november
Locatie: verschillende locaties in Nederland
Organisatie: het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie