Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Congres LANGZS

11-12-2018

Congres Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers

Het jaarlijkse LANGZS congres staat dit jaar in het teken van (vergoeding van) immateriële schade na een ernstig misdrijf. Gezien de inwerkingtreding van de Wet vergoeding affectieschade op 1 januari 2019 is (vergoeding van) immateriële schade een actueel onderwerp. Het is daarom goed om in beeld te brengen hoe verschillende professionals hiermee omgaan en of wetgeving, uitvoering en beleid hier toereikend zijn of aanpassing behoeven.

Sprekers zijn onder meer mr. Rosa Jansen, dr. Mariëtte van Denderen, prof. mr. Siewert Lindenbergh, Janke Verhagen, mr. Richard Korver, mr. Edwin Bosch, prof. mr. dr. Louis Visscher en Jack Keijzer.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor slachtofferadvocaten, juridische dienstverlening en juristen van Slachtofferhulp Nederland, de wetenschap, de rechterlijke macht, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de politie.

Over LANGZS

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht.

De stichting heeft als doel om de (rechts)positie van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven te versterken en de belangen van advocaten van slachtoffers te behartigen. Daarnaast maakt LANGZS zich sterk voor nabestaanden van geweldsslachtoffers.

Meer weten?

Lees voor meer informatie de congresfolder of kijk op de website van externe linkStichting LANGZS