Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Echte verandering. Professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van huiselijk geweld

20-09-2018

Tweedaagse opleiding met een terugkomdag

Echte verandering is mogelijk als we zelf ook de moed hebben om te veranderen. Daarom bundelen – Hameeda Lakho, Kirsten Regtop en Sietske Dijkstra- hun krachten rond ervaringsdeskundigheid, praktijkkennis, onderzoek en reflectie en herstelondersteunende zorg. In dit bijzondere aanbod plaatsen ze het zoeklicht op het onderzoeken en versterken van onze persoonlijke en professionele moed.

Door zelf moedig te zijn als professional draag je dit ook over op de gezinnen en de collega's met wie je werkt. Om duurzaam geweld te stoppen heb je de moed nodig; moed om zowel slachtoffer- als daderschap in de ogen te zien en beide niet te verdoezelen of te vergoelijken. Durf als professional imperfect te zijn. Stap uit de comfortzone, bedenk hoe je de cliënt kunt helpen en durf daarbij je eigen ervaringen en opgedane kennis in te zetten.

Hoe kun je de zelfversterkende negatieve effecten na geweld ombuigen naar positieve verandering en herstel?

Doel

  • Het versterken van de professionaliteit van medewerkers in tal van instellingen bij de Aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van en met elkaar te leren.
  • Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door het versterken van contact met cliënten en het vergroten van het handelingsrepertoire.
  • Onderzoeken van de professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is.
  • Een betere samenwerking in de keten realiseren door structurele verandering van het werken aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld.

Voor wie?

Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclasseringswerkers, slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in en van de keten.

Wanneer en waar:

De cursus vindt plaats op donderdag 20 september, vrijdag 5 oktober en donderdag 1 november (dagdeel) is de terugkomdag. De cursus wordt gegeven op een lokatie in Utrecht.

Kosten

De introductieprijs voor deze cursus is 620,- euro. Kom je samen met een collega, dan wordt er een korting gegeven.

Accreditatie

Voor de cursus is SKJ accreditatie aangevraagd. Naar behoefte wordt ook bij andere registers accreditatie aangevraagd.

Incompany:

Voor congressen en symposia is een workshop van de cursus ontwikkeld. Daarnaast is het ook mogelijk dat de cursus Incompany wordt gegeven.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd om met meerdere organisaties tegelijkertijd de cursus te volgen zodat echt geleerd kan worden met de ketenpartners met wie je in de dagelijkse praktijk samenwerkt.

Meer weten?

Download hier de flyer met meer informatie of neem contact op met: info@kirstenregtop.com