Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ervaringskennis huiselijk en seksueel geweld in de wijk

17-05-2018

Netwerkbijeenkomst voor mensen met ervaringskennis, professionals en beleidsmakers

Op donderdag 17 mei is er een netwerkbijeenkomst voor mensen met ervaringskennis en professionals en beleidsmakers die ervaringskennis meer willen inzetten.

Het thema is op welke manier je ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kunt inzetten in projecten die gaan over huiselijk en seksueel geweld.

In Nederland lopen op verschillende plekken projecten rond huiselijk en/of seksueel geweld die werken met de inzet mensen die zelf huiselijk en/of seksueel geweld hebben meegemaakt: met andere woor-den met de inzet van hun ervaringskennis. Voorbeelden hiervan zijn Maatje Achter de Voordeur (Utrecht, coördinatie door Moviera), De Cirkel is Rond (West Brabant, coördinatie door Veilig Thuis West Brabant) en Blue (Amsterdam West, coördinatie door Centrum).

De projecten hebben verschillende doelstellingen. Waar de een zich richt op vroege signalering en toeleiding naar professionele hulp, zijn de andere meer gericht op ondersteuning als het huiselijk en/of seksueel geweld al is gestopt.

Ter illustratie licht een medewerker van Maatje Achter de Voordeur dit project toe. Ook staat de uitwisseling van kennis en ervaring centraal met als doel te kijken wat de meerwaarde kan zijn van de inzet van ervaringskennis voor burgers, professionals en beleidsmakers.
Daarnaast gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de do’s en don’ts van dit soort projecten: waar moet je op letten om de inzet van ervaringskennis tot een succes te maken? Wat is de meerwaarde van de inzet van mensen met ervaring?

Meer informatie

Je vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Movisie.

Datum: 17 mei 2018
Tijd: 13.15 - 17.00 uur
Locatie: Movisie, Utrecht
Kosten: geen, aanmelden is wel nodig (zie de website onder 'meer informatie')
Organisator: Movisie