Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

26-09-2018

Driedaagse cursus

Deze cursus geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling,maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld.

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van professioneel handelen, de rol van Veilig Thuis en de onderlinge samenwerking met het doel om geweld duurzaam te stoppen. Herkennen, onderzoeken en valideren van geweld en het bespreken van verschillende instrumenten krijgt aandacht.

Verder komt uitvoerig de benadering van Signs of Safety aan bod, in Nederland bekend als veilig opgroeien en hoe er vaardig gebruik gemaakt kan worden van je eigen professionaliteit. De cursus wordt gegeven door dr. Sietske Dijkstra.

Doelgroep

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van King nascholing.

Datum: 26 september, 4 oktober en 12 oktober 2018
Tijd: telkens van 9:30 - 16:45 uur
Locatie: Volksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Kosten: 495 euro
Organisator: King nascholing