Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling in migrantengezinnen

23-04-2018

Workshop voor zorg- en hulpverleners

Deze workshop is de eerste in een serie workshops om intercultureel werken in de zorg te stimuleren. Tijdens deze workshops deelt Unalzorg haar ervaring met het verlenen van zorg aan migranten met collega's.

Wie net zoals Unalzorg met kwetsbare clienten in migrantengezinnen werkt, kan niet zonder cultuursensitieve 'voelsprieten' en intercultureel inlevingsvermogen. Deze competenties stellen zorgverleners in staat om clienten met een niet-westerse achtergrond vanuit hun eigen kracht te ondersteunen. En om de geboden hulp zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun specifieke behoeften, vragen, wensen en eigen inzet op alle levensgebieden.

De volgende vragen staan centraal:

  • Hoe herken je kindermishandeling binnen migrantengezinnen;
  • Hoe maak je het bespreekbaar en kom je in gesprek met de ouders;
  • Welke interventies zijn nodig om de mishandeling te stoppen.

Meer informatie

Aanmelden voor 1 april 2018 via slinde@unalzorg.nl.

Datum: 23 april 2018
Tijd: 10.00-12.30 uur of 14.00-16.30 uur
Locatie: Unalzorg, Amsterdam
Kosten: 49 euro
Organisator: Unalzorg