Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek de Jeugdhulp!

31-05-2018

Symposium

Welke kennis gebruikt u in uw dagelijkse praktijk?
Hoe kunnen we kennis uit onderzoek toepassen om vraagstukken in de jeugdhulp steeds beter op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een belangrijk thema als veiligheid. Welke kennis helpt ons om meer kinderen veilig te laten opgroeien? Hoe goed onderbouwd is die kennis? Welke hulp kunnen we het beste bieden en hoe kunnen we deze kennis gebruiken– in een wijkteam op school of in het netwerk van gezinnen – om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan?

Verschillende sprekers praten de deelnemers bij over de kennis die er inmiddels is op een aantal gebieden, zoals kindermishandeling, jeugdigen in de gesloten jeugdzorg en vroege onderkenning van autisme. Bij de verschillende thema’s laten onderzoekers en behandelaars in een korte pitch of posterpresentatie zien hoe ze die kennis in de praktijk toepassen en hoe die kennis bijdraagt aan goede jeugdhulp.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de externe linkwebsite van Accare.

Datum: 31 mei 2018
Locatie: Theater De Nieuwe Kolk, Assen
Organisator: Accare