Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opvoedingsondersteuning en ouderschap

08-02-2018

Jaarlijks Congres - 2e editie

Het opvoeden van kinderen is vaak niet eenvoudig. Elke leeftijdsfase kent tenslotte zijn eigen uitdagingen. Als hulpverlener krijg je te maken met dit soort uitdagingen én de manier waarop ouders van een kind daar al dan niet mee om kunnen gaan.

Waar de ene ouder het al moeilijk begint te trekken wanneer een peuter incidenteel een driftbui heeft, lijkt de andere ouder een permanent dwarse en opstandige puber pas moeilijk te vinden. Niet alleen het kind bepaalt echter hoe gemakkelijk of moeilijk de opvoeding verloopt. Oudereigenschappen zoals de eigen gehechtheidsstijl, de eigen opvoedingsstijl, het al dan niet hebben van een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of verslaving zijn minstens even belangrijk. Wanneer het in de opvoeding moeilijk wordt of zelfs mis dreigt te lopen, word je als professional ingezet om het te adviseren en ondersteunen. En dat is lang niet altijd even eenvoudig.

Want wanneer is de ouder-kind relatie nog goed genoeg en wanneer zul je er als hulpverlener iets mee moeten? hoe kun je als professional ouders ondersteunen in het tot stand brengen van een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind? Hoe ondersteun je het ouder- en opvoederschap van ouders van wie één of meer kinderen (al dan niet vrijwillig) in een pleeggezin of leefgroep opgroeien? En hoe begeleid je de pleegouders of groepsleiders van het kind dan om te voorkomen dat de plaatsing misloopt? Hoe leer je ouders om zich zonder lichamelijk of psychisch geweld te weer te stellen tegen een kind dat gedragsproblemen laat zien? Hoe help je ouders met een licht verstandelijke beperking het best? En wat als een ouder een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem heeft?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit jaarlijkse congres hun antwoord.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Euregionaal Congresburo.

Datum: 8 februari 2018
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Mercure, Zwolle
Kosten: zie de website onder 'meer informatie'
Organisator: Euregionaal Congresburo