Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Professionele nabijheid

06-12-2018

Jaarlijks congres

Jarenlang werd er vooral gesproken over professionele afstand. De laatste paar jaren is professionele nabijheid weer aan een comeback bezig. Er écht zijn voor mensen mag weer. Sterker nog: het moet!

Want voor het aangaan van een constructieve hulpverleningsrelatie is het noodzakelijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen en je vertrouwen. En dat jij hen vertrouwt. Daarnaast laat onderzoek zien dat de kwaliteit van de werkrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener een belangrijke voorspeller is van het resultaat dat een hulpverleningstraject uiteindelijk zal opleveren. Voor een kwalitatief goede werkrelatie is zorgzaam communiceren essentieel.

Maar hoe zorg je dan dat je écht betrokken bent bij iemand, zonder dat je daarmee over je eigen grenzen of die van je organisatie heen gaat? Hoe win en behoud je het vertrouwen van mensen? Wat zijn de ingrediënten die voor een goed contact, bloei en welbevinden van een hulpvrager kunnen zorgen? En hoe doe je dat wanneer iemand niet om hulp gevraagd heeft, omdat diegene in een bemoeizorgtraject zit of zelfs in de gedwongen hulpverlening? Of als iemand een licht verstandelijke beperking heeft?

Hoe voorkom je dat je als gevolg van zogeheten "overdracht" - en op basis van je eigen verleden - iemand anders gaat zien dan diegene daadwerkelijk is? Als dat gebeurt, dan kan het immers met het kwetsbare vertrouwen tussen hulpverlener en hulpvrager snel gedaan zijn.

Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten met betrekking tot deze en andere, aanverwante, vragen met de deelnemers delen.

Meer informatie

Je vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Euregionaal Congresburo.

Datum: 6 december 2018
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Jaarbeurs (Beatrixgebouw), Utrecht
Kosten: zie de website onder 'meer informatie'
Organisator: Euregionaal Congresburo