Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

(Psycho)Trauma

27-03-2018

Congres

Dit congres heeft als doel om deelnemers kennis te laten maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar professionals mee te maken hebben.

Voor het congres (Psycho)Trauma is een aantal experts bijeen gebracht die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zo vernemen deelnemers alles over trauma en kindermishandeling; wat te doen als hier vermoedens van zijn? Waarop dient u te letten? Hoe kunnen posttraumatische stress klachten met EMDR worden behandeld bij mensen met een LVB, op welke wijze wordt een PTSS bij deze doelgroep gesignaleerd? Op welke manier herkent en erkent u de relatie trauma en psychose en kunt u een traumagerichte behandeling bieden? Wat zijn nieuwe mogelijkheden voor behandeling bij complex/meervoudig trauma bij volwassenen?

Doelgroep

Professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van het congres.

Datum: 27 maart 2018
Tijd: 09.00 - 16.15 uur
Locatie: De Meervaart, Amsterdam
Kosten: zie de website onder 'meer informatie'
Organisator: SWP en Logacom