Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg

09-02-2018

LECK-congres i.s.m. het CSG Utrecht

Het LECK congres (Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling) wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht. Tijdens het congres wordt het thema Seksueel misbruik bij kinderen vanuit verschillende disciplines belicht.

In het plenaire ochtend programma komen bestuurders en professionals aan bod die het thema vanuit hun werkveld belichten en zullen handvatten worden geboden voor de praktische aanpak bij kinderen waarbij een vermoeden op seksueel misbruik bestaat. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de werkwijze van het Centrum Seksueel Geweld. In de middag worden er twee simultane sessies met workshops aangeboden.
De dag wordt afgesloten met “live LECK consulten"; een debat met verschillende sprekers en de aanwezigen over casuïstiek waarbij er een vermoeden op seksueel misbruik bestaat.

Doelgroep

Iedere zorgprofessional die te maken krijgt met vermoedens van kindermishandeling/seksueel misbruik, in het bijzonder: kinderartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen, artsen M&G, forensisch artsen, SEH-artsen, klinisch psychologen maar ook beroepsgroepen als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling etc.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van het congres.

Datum: 9 februari 2018
Tijd: 09.00 - 17.30 uur
Locatie: Cinemec, Utrecht
Kosten: € 165,-
Organisator: het LECK i.s.m. het CSG Utrecht