Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VN Vrouwenverdrag en gendergerelateerd geweld

15-02-2018

Expertmeeting

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met Movisie en de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann een expertmeeting over visies op de aanbeveling van het CEDAW Comité m.b.t. gendergerelateerd geweld (algemene aanbeveling nr. 35) en de implicaties hiervan voor het Nederlandse beleid. Hoe kan de aanbeveling benut worden om de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland te verbeteren? Welke knelpunten ondervinden we in ons dagelijks werk ter voorkomen en bestrijden van het geweld, wat is er nodig om deze te verbeteren en hoe kan de aanbeveling ons daarbij helpen?

Ten behoeve van de discussie krijgen deelnemers zowel informatie over de algemene aanbeveling nr. 35 als over de specifieke aanbevelingen op het gebied van gendergerelateerd geweld die het CEDAW Comité aan de Nederlandse regering heeft gedaan naar aanleiding van haar laatste rapportage (in november 2016). Tevens wordt een link gelegd met het Istanbul Verdrag ter Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Medio 2018 moet de Nederlandse regering haar eerste rapportage indienen over de uitvoering van dit Verdrag.

De bijeenkomst wordt geleid door Petra Snelders (voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag en adviseur mensenrechten, vrouwen en migratie).
Margreet de Boer (advocaat bij Van Kempen c.s. advocaten en bestuurslid van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann) verzorgt een inleiding over aanbeveling nr. 35 en vergelijkt deze met de eerdere aanbeveling over gendergerelateerd geweld, nr. 19 en met het Istanbul Verdrag. Daarnaast zal er een inleiding gegeven worden over de kloof tussen beleid en praktijk: waar lopen we tegenaan en wat moet worden opgepakt.

In het tweede deel van het programma wordt verder gepraat over de knelpunten in de praktijk, de acties en de oplossingen. Het verzoek is om voorafgaand aan de bijeenkomst alvast na te denken over mogelijke knelpunten en dilemma’s.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Doelgroep

Oganisaties en experts die zich bezighouden met gendergerelateerd geweld via hulpverlening, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, onderzoek, beleidsontwikkeling, advies en training.
Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Aanmelden

Graag aanmelden vóór 5 februari bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag: schaduwrapportage@gmail.com.

Datum: 15 februari 2018
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Movisie, Utrecht
Kosten: gratis, aub wel aanmelden (zie hierboven)
Organisator: het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Movisie, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann