Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bijeenkomst over GR 30

29-08-2019

CEDAW’s algemene aanbeveling over vrouwen, vrede en veiligheid

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met WO=MEN, YWCA, TIYE International en WILPF op donderdag 29 augustus van 15.00-17.00 uur een bijeenkomst over algemene aanbeveling nr. 30 van het CEDAW Comité aangaande vrouwen in conflict preventie en (post) conflict situaties.

In deze aanbeveling uit 2013 benadrukt het CEDAW Comité dat VN lidstaten die het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) hebben geratificeerd, in conflictsituaties vrouwen dienen te beschermen tegen geweld, ongeacht hun status, afkomst of leeftijd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen vrouwen en hun verschillende behoeftes,. Vrouwen zijn niet alleen (potentieel) slachtoffer, maar hebben ook een rol als strijder, mensenrechtenverdediger, maken deel uit van het maatschappelijk middenveld en zijn actief in het vredesproces.

Op de bijeenkomst zal Anne-Floor Dekker (Programmamanager Gender, Vrede en Veiligheid bij WO=MEN) samen met Ted von Meijenfeldt (WILPF, PVDV), Rita Naloop (TIYE International) en Jade Gulay Fitoz (YWCA NL, St. WADI) een introductie geven op aanbeveling nr. 30 en de relatie tot UNSCR 1325.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de website van het externe linkNetwerk VN-Vrouwenverdrag.

Datum: 29 augustus 2019
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: geen, aanmelden is wel gewenst (zie de website onder 'meer informatie')
Organisator: Netwerk VN-Vrouwenverdrag i.s.m. WO=MEN, YWCA, TIYE International en WILPF