Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De voortdurende actualiteit van eergerelateerd geweld

02-10-2019

Congres

Op 2 oktober wordt voor en door professionals in de veiligheidszorg een congres georganiseerd over geweld uit naam van de familie-eer. Al 10 jaar werken verschillende partijen samen om dit geweld te bestrijden. Op dit congres wordt aandacht besteed aan hoe die aanpak er nu voor staat en wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en verdieping daarvan.

Doelgroep

Professionals uit de veiligheidszorg.

Programma

 • 9.15 uur: Registratie en inloop met koffie en thee.
 • 09.45 uur: Welkom door dagvoorzitter Prof. Dr. Janine Janssen Lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties Avans Hogeschool, Hoofd Onderzoek LEC EGG, Bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie Open Universiteit.
 • 09.50 uur: De schande die je me brengt is onverdraaglijk. Opening door ervaringsdeskundige Sita.
 • 10.05 uur: Samenwerken in de aanpak van eergerelateerd geweld. Hoofdcommissaris van Politie Anja Schouten, portefeuillehouder Zorg & Veiligheid.
 • 10.25 uur: De hulpverlening aan zet! Diny Flierman, manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating; Johan Gortworst, senior beleidsadviseur Federatie Opvang.
 • 10.40 uur: Pauze.
 • 11.00 uur: Verdieping: Eerzaken onder Syriërs. Prof. Dr. Maurits Berger, Universiteit Leiden.
 • 12.00 uur: Lunchpauze.
 • 12.45 uur: Verdieping: Eerzaken, sociale media en (nieuwe) zedenwetgeving. Prof. Mr. Jeroen ten Voorde, Universiteit Leiden en Universiteit Groningen.
 • 13.45 uur: Landelijke werkwijze met betrekking tot (melden van) eergerelateerd geweld - Veilig Thuis.
 • 14.15 uur: Pauze.
 • 14.40 uur: Eergerelateerd geweld! Wat doe je ermee?! Door Saskia de Veld, GZ psycholoog Sterk Huis; Achille van Hees, Teamleider Fier; medewerker communicatie Blijfgroep.
 • 15.25 uur: Paneldiscussie o.l.v. Janine Janssen.
 • 16.00 uur: Afsluiting. Door Commissaris van Politie Willem Timmer, Hoofd Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.
 • 16.15 uur: Borrel.
 • 17.15 uur: Einde bijeenkomst.

Aanmelden

Aanmelden kan via externe linkdeze link.

Datum: 2 oktober 2019
Tijd: 9.30 - 17.30 uur
Locatie: Avans Hogeschool, 's Hertogenbosch
Kosten: geen, aanmelden is wel noodzakelijk (zie 'aanmelden')
Organisatie: Avans Hogeschool i.s.m. diverse organisaties