Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Europese dag van het slachtoffer

21-02-2019

Ontbijtsessies

Op deze bijzondere dag staat Slachtofferhulp Nederland graag samen met u als netwerkpartner stil bij de positie van het slachtoffer in onze samenleving.

Tijdens de ontbijtsessies – verspreid over het land - is het thema: Slachtoffers en (sociale) media: wat als het u overkomt?

Slachtoffers, nabestaanden en achterblijvers na vermissing krijgen meer en meer belangstelling op (sociale) media. (Sociale) media kunnen een grote steun en hulp zijn. Maar hebben ook een keerzijde en kunnen daardoor ook een bron van stress zijn wat in sommige gevallen tot hernieuwd slachtofferschap, ofwel secundaire victimisatie, leidt.

Tijdens de informele ontbijtsessies staat het veranderde (sociale) medialandschap centraal. Wat zijn hiervan de ingrijpende gevolgen, bedoeld of onbedoeld? Samen met netwerkpartners zoals Politie, Openbaar Ministerie, Gemeenten, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Schadefondsgeweldsmisdrijven, de advocatuur, Vellig Thuis, Centra Seksueel Geweld, Centrum Tegen Kindermishandeling, Movisie en vele anderen wil Slachtofferhulp Nederland met u van gedachten wisselen over dit actuele thema.

Doelgroep

Professionals die direct of indirect werkzaam zijn voor slachtoffers en nabestaanden van een geweldsdelict.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Slachtofferhulp Nederland.

Datum; 21 februari 2019
Tijd: 9.00 - 11.30 uur
Locatie: verschillende locaties in Nederland
Organisator: Slachtofferhulp Nederland