Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders

05-03-2019

Vroegtijdig signaleren en goede ondersteuning - symposium

Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken. Dat kan alleen met de ouders samen; door:

  • te achterhalen wat er achter de voordeur gebeurt,
  • hun gedrag om te buigen naar goed ouderschap.

Centrale vraag: Hoe kun je als professional eerder de juiste signalen opmerken en adequaat helpen het geweld binnen het gezin samen te stoppen?

Doelgroep

Professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Meer informatie

Je vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Logacom.

Datum: 5 maart 2019
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Bildung.city, Amsterdam
Organisator: Logacom