Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Multiprobleemgezinnen

28-03-2019

Congres

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen van Euregionaal Congresburo staat dit keer in het teken van 'samenhang in de hulpverlening'.

Hoe maak en houd je contact met multiprobleemgezinnen? Hoe help je ze om uit de materiële en financiële problemen te komen én te blijven en om te gaan met bureaucratie en systeemfalen? Hoe ga je om met (leden van) multiprobleemgezinnen die een risico vormen voor zichzelf, hun kinderen en / of hun omgeving?

Welke mogelijkheden biedt de wet om in zulke situaties op een doortastende manier hulp te verlenen? Hoe help je mensen om een huisuitzetting te voorkomen? Hoe zorg je dat binnen multiprobleemgezinnen voldoende veiligheid voor de kinderen geboden kan worden, zodat kinderen niet uit huis geplaatst hoeven te worden?

Hoe kun je multiprobleemgezinnen waarin LVB- of zwakbegaafdheidsproblematiek een rol speelt systemisch behandelen? Hoe begeleid je zulke gezinnen middels een combinatie van gezinstherapie en bemoeizorg? En hoe zorg je dat de resultaten van je interventies ook duurzaam zijn en leiden tot zelfregulatie?

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Euregionaal Congresburo.

Datum: 28 maart 2019
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Organisator: Euregionaal Congresburo