Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

08-10-2019

Congres - Handvatten voor een gezonde ontwikkeling

Mensen met een verstandelijke beperking hebben net als ieder ander een verlangen naar intimiteit en gevoelens van seksualiteit. Lichaam en verstand ontwikkelen zich echter niet in gelijk tempo. Hierdoor ontbreken vaak de woorden of vaardigheden om met de hormonen en kracht van een puber/volwassen lichaam om te gaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, eenzaamheid en seksuele frustratie liggen op de loer.

Zorgverleners hebben een belangrijke rol in de emotionele en relationele ontwikkeling van uw cliënt. Hoe maakt u seksualiteit op begrijpelijke wijze bespreekbaar? Wat is een 'normale' seksuele ontwikkeling en wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Daarover gaat dit congres.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van Medilex.

Datum: 8 oktober 2019
Locatie: NH-Hotel, Amersfoort
Organisator: Medilex