Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sporen van trauma

22-11-2019

Themadag

In de Week tegen Kindermishandeling organiseren de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskun-digheid en GGD Haaglanden op vrijdag 22 november 2019 voor lotgenoten én professionals de the-madag ‘Sporen van trauma’.

Kindermishandeling zorgt op de lange termijn voor immense emotionele, relationele en/of gedrags-problemen. De impact op kinderen en volwassenen met complex trauma is groot voor alle betrokke-nen en hun naasten en wordt vaak (onbedoeld) doorgegeven aan de volgende generaties.

Hoe kunnen we deze mechanismen en processen op een gezonder spoor krijgen? En welke effecten hebben vroege negatieve levenservaringen voor de ontwikkeling? We hebben het erover tijdens deze bijeenkomst.

Programma

Met bijdrage van o.a.
Lezing: van trauma naar litteken. De sporen die traumatische ervaringen nalaten in het lichaam, het brein en de geest, en hun invloed op ons functioneren - Prof. Peter Adriaenssens. Jeugdpsychiater, Hoofddocent Jeugdpsychiatrie KU Leuven, Directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Leu-ven/Vlaams-Brabant.

U kunt deelnemen aan 8 verschillende deelsessies in de ochtend en in de middag, waaronder:

  • Ontwrichte familierelaties als gevolg van trauma - Door Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho. Sietske is psycholoog, docent en onderzoeker. Expert in geweld in relaties en gezinnen. Eigenaar van bureau Dijkstra. Hameeda Lakho is ervaringsdeskundige en herstelcoach, auteur en directeur Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.
  • Wat wil je mij vragen? Door jongeren van ExpEx Den Haag. Dit zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp. Een openhartig gesprek over de sporen van trauma van kind tot volwassenheid.

Voor wie

De themabijeenkomst is bedoeld voor ervaringsdeskundigen, lotgenoten en zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ en rijksoverheid.

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Fonds Slachtofferhulp, Hameeda Lakho Training & Coa-ching en Advies, Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, Hilton Den Haag

Kosten en aanmelding

Kosten voor deelname (incl. lunch):

  • € 50,- voor lotgenoten
  • € 100,- voor professionals/organisaties

Om u aan te melden dient u bovenstaande bedrag overmaken naar:

Rekeningnummer NL 44 INGB 0005 614073
t.n.v Hameeda Lakho Training Coaching en Advies
o.v.v. uw naam en Themabijeenkomst 22 november 2019.

Let op! Uw inschrijving is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen. Plaat-sing gebeurt op volgorde van aanmelding en betaling. Slechts 150 plaatsen beschikbaar. Na ont-vangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging, programma en routekaart medio half november.

Meer informatie

Neem dan contact op met: Hameeda Lakho

Datum: vrijdag 22 november 2019
Tijdstip: 09.30 - 17.00 uur
Locatie: Hilton Hotel, Den Haag