Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

16-02-2015

Advies van de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv).

Advies over de toevoeging van AWBZ-middelen aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (Du-VO) en de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (Du-MO). De decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden in 2015 opgehoogd met de te decentraliseren middelen uit de AWBZ. Het gaat om het budget dat samenhangt met de huidige AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging die in het verlengde van de opvang wordt geboden.

pdf-bestandAWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. (pdf-bestand, 403 KB, via rijksoverheid.nl)