Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

09-09-2014

Inzicht op de balans tussen zorg en straf bij de Veiligheidshuizen en aangeven hoe de VNG de Veiligheidshuizen kan ondersteunen in het bereiken van een zo optimaal mogelijk balans van zorg en straf. Met als uiteindelijk resultaat minder recidive, meer veiligheid en een blijvend resultaat.

Beschrijving

Het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe de VNG de Veiligheidshuizen kan ondersteunen in het bereiken van een zo optimaal mogelijk balans van zorg en straf. Met als resultaat minder recidive, meer veiligheid en een blijvend resultaat. Op basis van interviews en aanvullend onderzoek schetst de auteur een beeld van verschillende aspecten van de ontwikkeling van Veiligheidshuizen (o.a. samenwerking met partners, invulling regierol, triage).

Conclusie

De doorontwikkeling Veiligheidshuizen is een groot succes, met name door lokale inzet en het delen van best practices. Onder de professionals is er brede consensus dat de samenwerking in het Veiligheidshuis bijdraagt aan de kwaliteit van de gepleegde interventies doordat er sprake is van meer afstemming en samenhang in de uitvoering.

De samenwerking tussen de zorg- en strafpartners gaat redelijk goed, maar toch zijn de Veiligheidshuizen er nog niet. Ze hebben te maken met veel gezamenlijke knelpunten en lopende ontwikkelingen die de samenwerking belemmeren, waardoor de gemeenten ondersteuningsbehoeften hebben.

In het onderzoeksrapport worden deze knelpunten en lopende ontwikkelingen toegelicht en worden er aanbevelingen gegeven. De meeste aanbevelingen zijn geschreven voor de VNG. Daarnaast zijn er in het onderzoek ook verbeterpunten voor gemeenten en de Veiligheidshuizen naar voren gekomen.

(Bron: externe linkWebsite Veiligheidshuizen)

pdf bestandVolledige tekst "Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen" (pdf, 1,1 MB) (via veiligheidshuizen.nl)


Geeven, F. (2014). Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen [Afstudeeronderzoek Integrale Veiligheid]. Breda: Avans Hogeschool.