Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Basisdocument ‘Aanpak Huiselijk Geweld Almelo

Almelo investeert in aanpak huiselijk geweld.

Almelo wil een stad zijn waar inwoners zich thuis voelen. En thuis voelen betekent je veilig voelen. In de stad én thuis. Vandaar dat Almelo zwaar inzet op de aanpak van huiselijk geweld. Speciale aandacht gaat uit naar het verhogen van de meldingsbereidheid bij slachtoffers. Daarnaast stelt Almelo geld beschikbaar om het Team Vroeghulp op te starten, dat uitstekend aansluit bij de Wet tijdelijk huisverbod die naar verwachting 1 september in werking treedt. De extra aandacht voor huiselijk geweld resulteerde de afgelopen jaren al in een stijging van het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld in Almelo. 

Het pdf bestandbasisdocument ‘Aanpak Huiselijk Geweld Almelo’ (pdf, 140 Kb) vormt een belangrijke stap naar betere, effectieve en efficiënte ketensamenwerking waarbij de systeemgerichte benadering centraal staat.
Met de geïntensiveerde aanpak sluit Almelo aan op afspraken in Twents verband.

Meer informatie:

Marrianne van den Berg, beleidadviseur.
E m.vandenberg@almelo.nl
T (0546) 54 1955.
Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo