Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Beleidsnotitie Huiselijk geweld: een Friese aanpak

10-03-2006

Deze notitie is door de gemeente Leeuwarden opgesteld, in overleg met de 30 andere Friese gemeenten. De notitie is al vastgesteld door het B&W van Leeuwarden. De verwachting is dat een groot deel van de andere Friese gemeenten dit ook gaat doen.

In de notitie zijn de ontwikkelingen tot nu toe beschreven, zowel landelijk als in de regio. Daarnaast komt de gemeentelijke visie en de regie aan bod. De regie is onderverdeeld naar beleidsregie en uitvoeringsregie.

pdf bestandHuiselijk geweld: een Friese aanpak (pdf, 211 Kb)


Huiselijk geweld; een Friese aanpak. Beleidsvisie van de Friese gemeenten 2006-2009. Gemeente Leeuwarden, Cristien Bajema e.a. maart 2006.