Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Collectieven tegen Kindermishandeling, eindrapport

23-02-2017

Eindrapport met opbrengsten en ervaringen

Zes Collectieven

De Collectieven tegen Kindermishandeling zijn een initiatief van de VNG, de ministeries van VWS, OCW en VenJ. Uitgangspunt is dat vooral in de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken, nog het nodige te verbeteren is.

Doel

De opdracht aan de Collectieven was om vanuit de gemeente samen met partners in het werkveld lokale knelpunten in de aanpak van kindermishandeling in kaart brengen en op te lossen. De Collectieven richtten zich op zeven doelen:

 1. Verbeteren van de samenwerking tussen lokale en regionale partijen.
 2. Toepassen van beschikbare kennis over het effectiever maken van de lokale of regionale aanpak.
 3. Verhogen van de professionaliteit op het gebied van kennis en handelen.
 4. Wegnemen van lokaal of regionaal ervaren knelpunten.
 5. Overdraagbaar maken van de gerealiseerde verbeteringen naar andere gemeenten of regio’s.
 6. Borgen van de verbeterde werkwijzen in de gemeente of regio.
 7. Verbinden van de preventie-, jeugdbeschermings- en strafrechtketen.

Zes Collectieven

Van medio 2015 tot 31 december 2016 is in zes gemeenten/regio’s een Collectief actief geweest: Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Friesland (Leeuwarden/Weststellingwerf), Heerlen (Parkstad) en Rotterdam.

Ieder Collectief heeft een eigen lokale verbeteragenda opgesteld waarin bovenstaande doelen nader zijn uitgewerkt. In dit rapport worden de acties beschreven die voor een extra verbeterimpuls hebben gezorgd. Thema’s waarop de Collectieven zich met name hebben gericht, zijn:

 1. Signaleren en handelen
 2. Samen leren en ontwikkelen
 3. Lokaal en regionaal samenwerken: zorg, onderwijs en veiligheid
 4. Informatie delen en privacy
 5. Oppakken, doen en doorgaan.

Conclusies

De Collectieven doen een oproep aan het Rijk om door te gaan met het ondersteunen van de lokale aanpak. Dit kan door professionals de ruimte te geven om aan te sluiten bij ouders en gezinnen en te zorgen voor regelruimte. Andere aanbevelingen zijn om kindermishandeling op te nemen in het curriculum van beroepsopleidingen, om meer gebruik te maken van data-analyse, en om door dwars door alle domeinen heen te handelen, omdat stressoren in een gezin als schulden en werkloosheid een bewezen risico in zich dragen.

Download het rapport

pdf-bestandCollectieven tegen Kindermishandeling (pdf-bestand, 1,72 MB, via vng.nl).


Kooijman, K. en Lantinga, M. (2017). Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen. Utrecht / Den Haag: Nederlands Jeugdinstituut / Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In opdracht van Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Veiligheid en Justitie.