Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

De Wet tijdelijk huisverbod: handreiking voor gemeenten en professionals

12-06-2015

Vernieuwde handreiking die aangepast is aan de nieuwe Jeugdwet en de Wmo.

Bij het huisverbod wordt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de woning ontzegd. Zo ontstaat een afkoelperiode waarbij alle betrokkenen hulp krijgen. Het huisverbod kan worden ingezet bij huiselijk geweld, maar ook bij ernstige vermoedens van (kinder-)mishandeling.

De handreiking is in het voorjaar van 2015 vastgesteld en is gebaseerd op de ervaringen met het huisverbod sinds de inwerkingtreding in 2009. Het is een vernieuwing van de handreiking voor burgemeesters uit 2008.

Doelgroepen handreiking

Deze vernieuwde handreiking richt zich op de volgende doelgroepen:

  • burgemeesters;
  • gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld in brede zin en specifiek met de uitvoering van het huisverbod;
  • professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het huisverbod, zoals medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie, reclasseringswerkers, Veilig Thuismedewerkers en andere hulpverleners.

Inhoud

  • Bij welke situaties wordt een huisverbod ingezet,
  • hoe wordt het opgelegd en wat is de administratieve afhandeling,
  • de rol van het strafrecht,
  • de start van de hulpverlening,
  • speciale aandacht voor het opleggen van het huisverbod bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Veranderde context

De beleidscontext voor de aanpak van huiselijk geweld is de laatste jaren veranderd. Gemeenten hebben inmiddels duidelijke verantwoordelijkheden voor deze aanpak, en sinds 1 januari 2015 beschikt elke regio over een Veilig Thuisorganisatie. Ook is de handreiking aangepast aan de nieuwe Jeugdwet en de Wmo.

De Wet tijdelijk huisverbod: handreiking voor gemeenten en professionals (pdf-bestand 1,1 MB, nieuwste versie december 2015).


Vaan, K.B.M. de & Smit, W. (2015). De Wet tijdelijk huisverbod. Een handreiking voor gemeenten en professionals. Amsterdam: Regioplan.
In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.