Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Draaiboek Huiselijk geweld

Verschenen op: 01-11-2000

Dit draaiboek dient als leidraad bij het ontwikkelen van een plan voor de aanpak van huiselijk geweld voor gemeenten en provincies. Bij het opzetten van een plan door gemeente of provincie dient een aantal fasen doorlopen te worden. In het draaiboek worden deze fasen stap voor stap beschreven.

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Vraag Nederlanders of zij iemand denken te kennen die ooit slachtoffer is geweest, dan zal een groot deel van hen hierop een bevestigend antwoord geven. Een beschermde, veilige en geborgen thuishaven blijkt in ons land lang niet vanzelfsprekend. Jaarlijks worden vele vrouwen, kinderen, ouderen en mannen het slachtoffer van huiselijk geweld.


Huiselijk geweld, Draaiboek voor de aanpak van. Door R. Keus en M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Amsterdam). November 2000. ISBN 90-5319-073-2.