Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Eergeweld voorbij: Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld

12-02-2010

De gemeente Rotterdam was de eerste gemeente die in 2006 voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoudelijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement, dat aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is de aanpak van eergerelateerd geweld nader onderzocht.

De aanpak van eergeweld bestrijkt de fasen van preventie, signalering, interventie en nazorg. In de verkenning hebben de onderzoeksters zich geconcentreerd op de implicaties van be-scherming voor deze vier fasen, of cirkels van het bestuurlijke model. De ervaring in Rotterdam leert dat door te denken vanuit de criteria van het beschermingsarrangement inhoudelijke verdieping plaatsvindt. Daarnaast wordt er gerichter gezocht naar een duurzame oplossing, zeker in de fase van signalering, interventie en nazorg. Maar ook voor het opzetten van een preventiebeleid blijkt het beschermingsarrangement handvatten te bieden.

In feite zijn de criteria van het beschermingsarrangement een invulling van de zorgplicht die de gemeente heeft. Deze criteria blijken in de praktijk een toegevoegde waarde te hebben: een beschermingsarrangement draagt bij aan een duurzame oplossing, die aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van de betrokkenen.
(Samenvatting Verwey Jonker Instituut)

pdf bestandDownload volledige tekst (pdf, 750 kB; via website Verwey Jonker Instituut) of externe linkbestel deze publicatie (Via Verwey Jonker Instituut)


Lünneman, K.D., & Marjan Wijers, M. (2010). Eergeweld voorbij: Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld. Utrecht: Verwey Jonker Instituut. ISBN 978-90-5830-358-5. 122 pag. € 12