Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

13-08-2013

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten.

Gemeenten hebben te maken met veranderingen op het gebied van het beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Over dit nieuwe beleid vindt u actuele informatie in twee factsheets. Deze zijn ook interessant vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg, waar de aanpak van kindermishandeling onderdeel van is.

Factsheet

Gemeenten moeten voor sommige ambtenaren zelf een meldcode opstellen en gemeenten moeten toezicht houden op de naleving van de wet.

pdf bestandFactsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten (Ministerie van VWS, juli 2013) (pdf, 718 Kb)) (via rijksoverheid.nl)