Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Factsheet voor gemeenten over de aanpak van vrouwelijke genitale verminking

20-01-2017

Handvatten voor preventie, zorg, borging van de aanpak en samenwerking.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zowel de aanpak van huiselijk geweld als de aanpak van kindermishandeling. Daarmee is ook het bestrijden van vrouwelijke genitale verminking een taak van gemeenten. Er bestaat al jaren een Nederlandse ketenaanpak van preventie, zorg aan vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan en wetshandhaving op dit vlak. Deze factsheet geeft handvatten voor gemeenten om hun rol in de aanpak van deze specifieke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling actief vorm te geven.

De factsheet gaat in op:

  • Gevolgen op korte en langere termijn;
  • Feiten en cijfers vgv in Nederland;
  • Rol van gemeenten bij preventie en zorg;
  • Borging van de aanpak;
  • De rol van de GGD, de Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis;
  • Sleutelpersonen;
  • Wat Pharos doet op dit gebied.

Download het factsheet

Factsheet voor gemeenten over de aanpak van vrouwelijke genitale verminking (pdf-bestand, 459,50 KB)