Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Focus: aanpak huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg

Het programma Focus, de aanpak huiselijk geweld die in dit document beschreven wordt, is ontstaan in Venlo tijdens de pilot Tijdelijk huisverbod. Vanuit het Veiligheidshuis Noord Limburg krijgt de aanpak een uitstraling naar de regio Noord Limburg.

In de samenwerking rond de aanpak van huiselijk geweld heeft Venlo de pilot Tijdelijk huisverbod aangegrepen voor het realiseren van ketensamenwerking, waarbij de emeente, hulpverlening, politie en justitie als één team situaties van huiselijk geweld benaderen. Dit wordt ook wel het Venlose model genoemd. Kernpartners in de aanpak van huiselijk geweld zijn: Wel.kom (Maatschappelijk Werk), Forensische Psychiatrie De Horst, Bureau Jeugdzorg Limburg, Mutsaersstichting, Politie Noord en Midden Limburg en gemeente Venlo.

De Mutsaersstichting heeft het initiatief genomen om het programma Focus te beschrijven. De programmabeschrijving is tot stand gekomen op basis van schriftelijk materiaal
van de Mutsaersstichting, gemeente en andere ketenpartners, aangevuld met interviews met betrokkenen.

Dit is bedoeld als eerste stap in een proces dat moet leiden tot uitbreiding en versterking van de aanpak huiselijk geweld. Vervolgens zal een onderzoek uitgevoerd worden naar de effectiviteit van het programma. Adviesbureau Van Montfoort is gevraagd om ondersteuning te bieden bij de beschrijving en het onderzoek naar de effectiviteit van het programma. In deze publicatie leest u een eerste weergave van het programma Focus.

Volledige tekst van pdf bestandFocus: aanpak huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg (pdf, 1,8 MB)