Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Focusblad Veilig thuis

25-06-2015

Factsheet van de VNG als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid (IVP) kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid publiceert de VNG zogenaamde focusbladen. Het focusblad Veilig Thuis gaat achtereenvolgens in op:
1.Veilig Thuis: profiel, opgave
2.Veilig Thuis en het veiligheidsdomein
3.Veilig Thuis in het IVP

De nadruk van het Focusblad ligt op het derde onderdeel: de positionering en uitwerking van Veilig Thuis in het IVP.

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeente is het strategisch beleidskader voor de aanpak van integrale veiligheid. Dit beleidskader richt zich op concrete veiligheidsthema’s maar is zeker ook bedoeld als basis en ‘aanjager’ van samenwerking tussen partijen. Het IVP kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere versterking en de werking van Veilig Thuis.

Veilig Thuis in het IVP

Veilig Thuis hoort opgenomen te worden in het IVP. Het heeft immers een cruciale rol bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als coördinerende partij bij concrete casus én als kennispartner voor de betrokken partijen. Daarom moet zij goed gepositioneerd en ‘ingeregeld’ worden, in het ‘voorveld’ (de eerste lijn) en als partner van onder meer politie en Openbaar Ministerie.
Het Focusblad geeft handvatten welke elementen van Veilig Thuis waar en bij welke thema’s opgenomen kunnen worden in het IVP.

Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten een integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Interactieve beleidsontwikkeling staat hierbij centraal. De methode is voorzien van een aantal digitale tools en formats die per stap zijn gebundeld.
Meer informatie: externe link Kernbeleid Veiligheid (via vng.nl)

pdf-bestandFocusblad Veilig thuis (pdf-bestand, 185 KB , via vng.nl)


Focusblad Veilig thuis. Factsheet. (2015). Den Haag: VNG.