Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Handreiking toezicht Wmo

22-12-2014

Voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden vanaf 1 januari 2015 gecontroleerd door de gemeente. Deze notitie levert gemeenten een aantal praktische suggesties aan om het toezicht vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn er en paar aandachtspunten verzameld waarvan het raadzaam is om rekening mee te houden bij de organisatie van deze nieuwe taak.

Kwaliteitseisen

De gemeente moet ervoor gaan zorgen dat zij zicht hebben en houden op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de voorzieningen. Zo moeten zij onder ander een klachtregeling hebben en een regeling voor medezeggenschap.

Meldpunt calamiteiten en geweld

De notitie beveelt de inrichting aan van een meldpunt voor het melden van calamiteiten en geweld. Dit meldpunt moet bekendgemaakt worden bij de aanbieders en het wijkteam.

Kwetsbare groepen

Een andere aanbeveling is om de meest kwetsbare en risicovolle groepen binnen de gemeente in kaart te brengen. Dit kan het vertrekpunt vormen voor het (proactieve) toezicht.

pdf-bestandHandreiking toezicht Wmo (pdf-bestand, 825 KB, via Verwey-Jonker.nl)


Mein, A.G. (2014). Handreiking toezicht Wmo. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Publicatie binnen het VWS programma De sociale gemeente.
ISBN 978-90-5830-663-0