Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

55 vragen over de rol van de gemeente

Handreiking aanpak huiselijk geweld

30-12-2004

Deze handreiking voor gemeenten is een vervolg op de pocket aanpak huiselijk geweld. In de handreiking wordt veel aandacht besteed aan het vormgeven van de regierol en de samenwerking tussen betrokken partners. Enkele voorbeelden illustreren (delen van) een mogelijke aanpak.

Een overzicht van financieringsmogelijkheden en het opzetten van een advies- en steunpunt komen eveneens aan bod. De handreiking is geschreven in de vorm van vraag en antwoord, omdat tijdens de kringbijeenkomsten bleek dat veel gemeenten dezelfde vragen hebben over de invulling van de regierol door de gemeente in de aanpak huiselijk geweld.