Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking voor GGD'ers

Aanpak en preventie van huiselijk geweld

Verschenen op: 24-01-2005

Deze handreiking is geschreven om GGD’en te helpen bij de aanpak en preventie van huiselijk geweld. De handleiding richt zich in eerste instantie tot (OGGZ-) beleidsmedewerkers, GVO'ers, epidemiologen en afdelingshoofden.

Het thema huiselijk geweld is omvangrijk en momenteel zeer in beweging; daardoor kan de handreiking niet volledig zijn. Het geeft de grote lijnen weer, wijst de weg, wil motiveren en vooral
inspireren om het thema huiselijk geweld ter hand te nemen. Deze handreiking voor GGD’en is, in opdracht van GGD Nederland, geschreven door de GGD van de Hulpverleningsdienst Kennemerland.