Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenopvang

07-09-2018

Bijlage bij Hoofdstuk 2 van de rapportage over de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul

Deze bijlage geeft een impressie van het beleid van acht regio’s/centrumgemeenten. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • de regionale aanpak,
  • onderzoek,
  • voorlichting en bewustwording (campagnes),
  • het aantal opgelegde huisverboden.

pdf-bestandEen impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenop-vang (Pdf-bestand 172 kB, via rijksoverheid.nl)