Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brochure Aanpak Huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gemeenten beseffen in toenemende mate dat er bij de aanpak van huiselijk geweld een belangrijke rol voor hen is weggelegd. Een complexe rol, waar een duidelijk spanningsveld ligt tussen de persoonlijke levenssfeer en de privacy van burgers tegenover de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de veiligheid van zijn burgers.

Deze brochure gaat in op de regierol van de gemeente en de vraag hoe beleid op het gebied van huiselijk geweld kan worden vormgegeven. Aanknopingspunten zijn te vinden in bestaand beleid zoals op de gebieden lokale veiligheid als ook de gemeentelijke gezondheidszorg.

De beschreven praktijkvoorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden om huiselijk geweld tegen te gaan. Een overzicht van de gebruikte instrumenten, effectieve aanpakken en randvoorwaarden om tot een aanpak huiselijk geweld te komen passeren vervolgens de revue. Deze brochure is een onderdeel van het ondersteuningsprogramma huiselijk geweld van de VNG. Dit programma ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van beleid rond huiselijk geweld.

pdf bestandKlik hier om de brochure te downloaden Aanpak Huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (pdf, 548 Kb)