Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Kernbeleid Veiligheid 2014: handreiking voor gemeenten

06-11-2013

Herziening van de methode Kernbeleid Veiligheid uit 2010.

Regie bij gemeenten

Omdat er de laatste jaren veel ontwikkelingen in het veiligheidsdomein hebben plaatsgevonden, is de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid opnieuw geactualiseerd.De gemeente heeft de regie op het veiligheidsbeleid.
Dit houdt in dat gemeenten sturen op de prioritering van veiligheidsthema’s en op de samenwerking met en tussen partijen. Kernbeleid Veiligheid werkt hierbij ondersteunend, omdat het gemeenten in staat stelt een integraal veiligheidsbeleid te voeren. In de methode vindt u een stappenplan om een integraal veiligheidsplan en een uitvoeringsplan op te stellen.

Belangrijkste wijzigingen

De methode is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de versie van 2010. Belangrijkste wijzigingen:

  • de thema’s zijn beknopter geformuleerd en overzichtelijker weergegeven
  • er zijn twee nieuwe subthema’s toegevoegd: Veilige Publieke Taakuitoefening en Informatieveiligheid en
  • ontwikkelingen als de Nationale Politie en de regionalisering van de brandweer zijn erin verwerkt.

Huiselijk geweld valt onder het "Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving" en komt aan de orde bij

  • veiligheidsthema 1.3 Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit betekenis/hoe
  • aspect 1.6 aanpak Aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen

pdf bestandKernbeleid Veiligheid 2014: handreiking voor gemeenten(pdf, 934 Kb) (via vng.nl)