Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld

19-05-2014

Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Van Rijn over een kwaliteitsimpuls in het stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld.

In deze brief legt de VNG haar ideeën voor een kwaliteitsimpuls in het stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld voor. De voorstellen zijn tot stand gekomen na consultatie van de 35 centrumgemeenten voor Vrouwenopvang en de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG.

Voorstellen

 • Regiovisies
  Opgesteld door centrumgemeenten samen met de regiogemeenten.
 • Basiskwaliteit
  o.a een handreiking voor de residentiële opvang en ambulante zorg een handreiking opgesteld en later een handreiking voor de rest van de keten
 • Kinderen in de opvang
  Kinderen worden volgens een beproefde methodiek worden begeleid
 • Veilige opvang van specifieke groepen
  o.a. slachtoffers van eergerelateerd geweld, slachtoffers van loverboys, vrouwen die slachtoffer zijn van extreme geweldsdreiging, vrouwen die te maken hebben met extreme stalking.
 • Knooppunt huwelijksdwang en achterlating
  Uiterlijk 1-1-2015 operationeel.
 • Slachtoffers van mensenhandel
  Een werkgroep die knelpunten in kaart brengt.
 • Ouderenmishandeling
  Wordt opgenomen in regiovisies en best practices geïnventariseerd.
 • Landelijk telefoonnummer AMHK
  Een landelijk telefoonnummer, dat kosteloos bereikbaar is.
 • Mannenopvang
  Gezamenlijke gemeentelijke verantwoordelijkheid
 • Multidisciplinaire aanpak
  een landelijke dekkende infrastructuur tot stand te brengen.
 • Flexibiliteit
  Adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vormen van geweld,

pdf bestandKwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld (pdf, 75 Kb) (via Rijksoverheid.nl)