Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerE-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Kwaliteitskader MDA ++

10-05-2017

Een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

Eind 2018 moet de aanpak van MDA ++ in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd. MDA++ is een effectieve aanpak voor gezinnen die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren die onderling samenhangen en van generatie op generatie kunnen overgaan.

In dit stuk wordt beschreven wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn.

Initiatiefnemers integrale aanpak

Dit Kwaliteitskader MDA++ is gezamenlijk ontwikkeld door de initiatiefnemers van een integrale aanpak in Nederland: onafhankelijk expert Sander van Arum, MDCK Kennemerland, MDCK Friesland, Centra Seksueel Geweld, Veilig Thuis/FJC Midden Brabant, Mutsaersstichting, Intersectorale aanpak Kindermishandeling Gelderland, Code Rood aanpak Veiligheidshuis Twente, Veilig Thuis/ Interventieteam West Brabant, Fier, Veilig Verder Teams Den Haag, en met medewerking van landelijke vertegenwoordigers van belangrijke ketenpartners uit de zorg- en justitieketen: Blijf Groep, Landelijke staf Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Lid dagelijks bestuur landelijk netwerk Veilig Thuis, Politie en Reclassering Nederland.

Download

Kwaliteitskader MDA ++ (pdf-bestand, 1,34 MB)


Kwaliteitskader MDA ++. Een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland (2017). Utrecht: Movisie / NJi, programma Duurzame veiligheid in gezin en relatie; naar een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.