Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Kwaliteitskader MDA ++

10-05-2017

Een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

Eind 2018 moet de aanpak van MDA ++ in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd. MDA++ is een effectieve aanpak voor gezinnen die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren die onderling samenhangen en van generatie op generatie kunnen overgaan.

In dit stuk wordt beschreven wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn.

Initiatiefnemers integrale aanpak

Dit Kwaliteitskader MDA++ is gezamenlijk ontwikkeld door de initiatiefnemers van een integrale aanpak in Nederland: onafhankelijk expert Sander van Arum, MDCK Kennemerland, MDCK Friesland, Centra Seksueel Geweld, Veilig Thuis/FJC Midden Brabant, Mutsaersstichting, Intersectorale aanpak Kindermishandeling Gelderland, Code Rood aanpak Veiligheidshuis Twente, Veilig Thuis/ Interventieteam West Brabant, Fier, Veilig Verder Teams Den Haag, en met medewerking van landelijke vertegenwoordigers van belangrijke ketenpartners uit de zorg- en justitieketen: Blijf Groep, Landelijke staf Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Lid dagelijks bestuur landelijk netwerk Veilig Thuis, Politie en Reclassering Nederland.

Download

Kwaliteitskader MDA ++ (pdf-bestand, 1,34 MB)


Kwaliteitskader MDA ++. Een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland (2017). Utrecht: Movisie / NJi, programma Duurzame veiligheid in gezin en relatie; naar een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.