Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Met elkaar voor elkaar : aanpak binnenhuis terreur in recidivegezinnen huiselijk geweld in Hoogeveen

26-01-2011

Huiselijk geweld in het algemeen, en de recidive daarbinnen in het bijzonder terug te dringen met bestaande structuren en reeds ingezette ontwikkelingen.

Doelstellingen project

Hoofddoelstelling van dit project is wegen te vinden om het huiselijk geweld in het algemeen, en de recidive daarbinnen in het bijzonder terug te dringen. Er zijn binnen het project naast de hoofddoelstelling een viertal subdoelen geformuleerd:

  • Gemeente Hoogeveen heeft zicht op alle adressen waar Huiselijk Geweld in de gemeente speelt;
  • Gemeente Hoogeveen heeft zicht op de ernst van het geweld door codering die toegekend is aan de geweldsincidenten op de betreffende adressen. Hiertoe wordt een kleurcodering opgezet;
  • Gemeente Hoogeveen kan de informatie gebruiken ten behoeve van de gebiedscan;
  • Optimale hulpverlening binnen bestaande structuren aan slachtoffers, kinderen in het bijzonder, en daders.

Alle meldingen in beeld

Tijdens het project bleek dat de informatie over gezinnen en daders verspreid is over de verschillende instanties. Ook zat er een verschil tussen het aantal meldingen van huiselijk geweld bij de politie en het aantal zaken dat bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) binnenkomt. De nieuwe werkwijze brengt alle meldingen van huiselijk geweld wel in beeld. Dit geeft het ASHG de mogelijkheid om in het gesprek met zowel dader als slachtoffer de juiste hulp aan te kunnen bieden.

Financiering

Het project liep van juni tot december 2010 en is gezamenlijk bekostigd door de gemeente en het landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het project heeft in totaal € 40.000 gekost.

Betrokken organisaties

De betrokken organisaties bij het project zijn: de gemeente Hoogeveen, het Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak, het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Drenthe, politie Drenthe, het Openbaar Ministerie, Stichting Welzijnswerk, de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord, Reclassering Nederland (regio Noord), Verslavingszorg Noord-Nederland en Bureau Jeugdzorg Drenthe.

pdf bestandDe volledige eindevaluatie (pdf, 880 Kb, via website VNG).