Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Model-handelingsprotocol en randvoorwaarden zorgprogramma’s

01-04-2002

Het model-handelingsprotocol en de randvoorwaarden zorgprogramma’s zijn geschreven ter ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van hun regierol bij de aanpak van huiselijk geweld en voor beleidsmakers en beroepskrachten die betrokken zijn bij de aanpak van situaties van huiselijk geweld.

Beide zijn bedoeld als basis en bieden een referentiekader voor de ontwikkeling van werkwijzen voor een samenwerking tussen instellingen en voorzieningen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld op lokaal en regionaal niveau. De brochure is bedoeld als leidraad. De toepassing ervan hangt in de praktijk af van de plaatselijk omstandigheden en beschikbare instellingen en voorzieningen.

pdf bestandDownload Model-handelingsprotocol en randvoorwaarden zorgprogramma’s (pdf, 103 Kb)


Model-handelingsprotocol en randvoorwaarden zorgprogramma's , drs. Paul Baeten (NIZW) in opdracht van het Ministerie van Justitie, april 2002