Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Elementen voor lokaal beleid

Modelaanpak huiselijk geweld

20-01-2010

De 'Modelaanpak huiselijk geweld: Elementen voor lokaal beleid' is bedoeld als handreiking voor gemeenten bij het opzetten, inrichten en uitbouwen van het beleid ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld.

De aanpak geeft weer wat minimaal in iedere gemeente beschikbaar of gerealiseerd moet zijn aan afspraken, voorzieningen en ondersteunende voorwaarden om een effectieve aanpak van huiselijk geweld mogelijk te maken. De modelaanpak bestaat uit acht elementen.

De modelaanpak is geschikt voor de preventie en bestrijding van elke vorm van huiselijk geweld en elke doelgroep. Elke gemeente kan op basis van de lokale sociale kaart, kennis over de aard en omvang van de problematiek in de eigen gemeente en afspraken met regionale partners de aanpak verder invulling geven. Voor de aanpak van kindermishandeling is reeds een regionale aanpak ontwikkeld die op dit moment ingevoerd wordt. De ‘Modelaanpak] huiselijk geweld’ sluit daar op aan.