Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld (MDA++)

15-02-2017

Factsheet met informatie voor gemeenten.

Wat kan een gemeente doen om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? Daarover gaat de handreiking Multidisciplinaire Aanpak (MDA++).

De factsheet geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is MDA++?
  • Waarom MDA++?
  • Voor wie is MDA++?
  • Hoe werkt MDA++?
  • Wat is de rol van gemeenten?
  • Wat maakt MDA++ de moeite waard?

Download de factsheet

Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan? (pdf-bestand, 1 MB)


Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan? (2017). Utrecht: Movisie / Nederlands Jeugdinstituut.

Dit is de voorlopige versie van een werkdocument in ontwikkeling.