Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Tool voor het ontwikkelen van gemeentebeleid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling: Huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken.

De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een hulpmiddel om cijfers van gemeenten met elkaar te vergelijken en richting en sturing aan beleid te geven.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering.
externe linkVeilig Thuis (Dossier VNG) met de externe linkVeilig Thuis-Nieuwsbrief
externe linkKwaliteitsinstituut van de Nederlandse Gemeenten
externe linkRaadsleden en veiligheid

Links

externe linkWaarstaatjegemeente.nl
externe linkWmo to go
externe linkCCV: Decentralisaties in het sociale domein
externe linkGemeenten gaan huiselijk geweld aanpakken

Interventies

Publicaties

Multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld (MDA++)

15-02-2017

Factsheet met informatie voor gemeenten.

Wat kan een gemeente doen om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? Daarover gaat de handreiking Multidisciplinaire Aanpak (MDA++).

De factsheet geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is MDA++?
  • Waarom MDA++?
  • Voor wie is MDA++?
  • Hoe werkt MDA++?
  • Wat is de rol van gemeenten?
  • Wat maakt MDA++ de moeite waard?

Download de factsheet

pdf-bestand Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan? (pdf-bestand, 1 MB)


Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan? (2017). Utrecht: Movisie / Nederlands Jeugdinstituut.

Dit is de voorlopige versie van een werkdocument in ontwikkeling.