Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Naar een grootstedelijke integrale aanpak van huiselijk geweld

Maandag 9 juni 2008 hebben de vier grote gemeenten aan minister Hirsch Ballin van Justitie het actieprogramma Naar een grootstedelijke aanpak van huiselijk geweld 2008-201 gepresenteerd. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in de G4 drie keer hoger dan landelijk. Om deze vorm van geweld te stoppen, is een integrale aanpak noodzakelijk: van preventie tot en met nazorg. Daarnaast moeten niet alleen het slachtoffer, maar ook de pleger van het geweld en betrokken kinderen hulpverlening krijgen.

Modelaanpak

De vier grote steden willen een modelaanpak voor huiselijk geweld ontwikkelen die ook kan worden gebruikt door andere gemeenten om lokaal de hulpverlening verder in te vullen en te verbeteren. Deze modelaanpak moet de knelpunten en lacunes in de bestaande hulpverlening blootleggen. De G4 vragen in het actieprogramma ook extra aandacht voor kinderen in relatie tot huiselijk geweld, hulpverlening aan plegers (meer drang en dwang) en het professionaliseren van opvanginstellingen.

Naast lokale samenwerking is er ook landelijk commitment en financiële ondersteuning nodig. Nu al investeren de G4 gezamenlijk € 34 miljoen euro in de aanpak van huiselijk geweld. Met de ontwikkeling van de modelaanpak van de G4 is tot en met 2011 een eenmalig bedrag van € 1.900.000 gemoeid. De toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld, en de invoering van een nieuwe wet later dit jaar (die het opleggen van tijdelijke huisverboden mogelijk maakt), maakt echter ook een structurele bijdrage van het Rijk van € 12 miljoen euro per jaar noodzakelijk.

Volledige tekst: pdf bestandNaar een grootstedelijke integrale aanpak van huiselijk geweld 2008-2011. G4 actieprogramma (pdf, 2,1 MB)