Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Nieuwsbrief ‘Aan de goede kant van de eer’

15-01-2011

De Gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die - in samenwerking met het Ministerie van VROM - het project ‘Aan de goede kant van de eer’ uitvoeren.

Eergerelateerd geweld is: ‘elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in een reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw - en daarmee van zijn of haar familie - waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.’
(Bron: Ferwerda & Van Leiden, 2005, blz. 25)

Er is een aantal doelstellingen geformuleerd; die kunt u vinden op externe linkwww.eergerelateerdgewelddeventer.nl

In deze – digitale – nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over dit project:

pdf bestandNieuwsbrief: Aan de goede kant van de eer. Deventer Januari 2011 - Aflevering 1 (pdf, 825 Kb)
pdf bestandNieuwsbrief: Aan de goede kant van de eer. Deventer juli 2011 - Aflevering 2 (pdf, 933 Kb)