Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld: gemeenten willen ondersteuning

Nulmeting aanpak huiselijk geweld Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11-04-2005

Gebrek aan financiƫle middelen blijkt voor gemeenten het belangrijkste knelpunt bij de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast hebben voornamelijk kleine en middelgrote gemeenten onvoldoende ambtelijke capaciteit. Dit blijkt uit de nulmeting aanpak huiselijk geweld die in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd uitgevoerd.

Aan de nulmeting (over het jaar 2003) hebben 284 gemeenten (59%) meegewerkt. Gezien deze respons geeft de enquete een goed beeld van de situatie in Nederland. Gemeenten blijken naast geld en capaciteit behoefte te hebben aan ondersteuning bij de aanpak van huiselijk geweld. Het gaat vooral om hulp bij het ontwikkelen van het beleid en de organisatie, en aansturing van de uitvoering. Het ondersteuningsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld van de VNG blijkt aan te sluiten bij de behoefte van de gemeenten.

De VNG is in 2003 gestart met dit ondersteuningsprogramma. De ondersteuning bestaat uit uitwisselingskringen, congressen, ambassadeurs, consulenten, handreikingen en een website. In 2004 is dit programma uitgebreid qua periode en qua activiteiten. Hier valt ook deze jaarlijkse meting van de situatie rond huiselijk geweld. Jaarlijks wordt onderzocht hoe de situatie rond huiselijk geweld er uit ziet, hoe gemeenten de aanpak van huiselijk geweld vorm geven en welke ondersteuning gewenst is. Nog dit jaar zal een vervolgmeting worden gehouden over 2004.

pdf bestandDe nulmeting aanpak huiselijk geweld (pdf, 212 Kb).