Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord

16-05-2014

Voor veiligheid in verbinding met het lokale sociale domein.

De nieuwe Wmo maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ‘instellen en in stand houden van één bovenlokaal meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Per 1-1-2015 moet daarvoor het AMHK operationeel zijn.
Dit is méér dan de samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), want deze nieuwe organisatie past het integrale werken toe en sluit daarmee aan bij de ontwikkelingen in het sociaal domein en bij de gebiedsteams. Voor de veiligheidsregio’s Midden en Noord is één basismodel ontwikkeld.

pdf bestandOp weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord (pdf, 1,2 MB) (via arnhem.nl)
Versie 1.0 (besproken en geaccordeerd in het bestuurlijk overleg AMHK op 12 maart 2014)
Datum: 18 maart 2014
Projectgroep vorming basismodel AMHK Gelderland Midden en Gelderland Noord