Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Raadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

20-06-2014

Bondige informatie voor raadsleden over RegioAanpak Veilig Thuis.

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken.

Raadsleden moeten weten wat de taken van de gemeente zijn, hoe de gemeente samenwerkt met zorgaanbieders en buurgemeenten, waar burgers terecht kunnen en hoe budgetten worden besteed. Zij krijgen als volksvertegenwoordiger soms ook te maken met individuele casuïstiek.

De VNG (Actieprogramma Lokaal Bestuur) heeft speciaal voor de gemeenteraad een factsheet gemaakt met bondige informatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, speciaal voor raadsleden. Voor ambtenaren is deze 'raadgever' een handig vertrekpunt bij het informeren van de gemeenteraad.

pdf bestandraadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, juni 2014)(via vng.nl).

(bron: externe liinkRegioAanpak Veilig Thuis)