Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Raadgever Veilig Thuis

17-09-2014

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn nauw met elkaar verweven. Dat leidde tot de samenvoeging van twee meldpunten tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis.

Hoe zijn gemeenten daarmee bezig en wat is voor u als raadslid belangrijk? Dat staat in de Raadgever Veilig Thuis.

Inhoud

De Raadgever gaat bijvoorbeeld in op:

  • Wat verandert en waarom?
  • Voor welke keuzes staan gemeenten?
  • Wettelijke taken
  • Financieel kader
  • Hoe kunt u als raadslid sturen?

Raadgevers

De Raadgevers zijn factsheets over actuele beleidsonderwerpen, speciaal bestemd voor raadsleden. Regelmatig brengen we nieuwe Raadgevers uit of maken we updates van bestaande titels.

pdf-bestandRaadgever Veilig Thuis (pdf, 186 Kb) (via vng.nl)