Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Rapport Veiligheid in verbinding

01-05-2015

Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben vertegenwoordigers van onderwijs, politie en de justitiële keten zich gebogen over handvatten voor de samenwerking van de justitiële keten en het onderwijs. De groep, het kennispraktijk netwerk (KPN), is daarin ondersteund door het NJi. De opdracht aan het NJI komt voort uit het Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Deze notitie richt zich op onderwijs- en justitieprofessionals en gemeenten. De vraag staat centraal waar, hoe en wanneer de verbinding is te leggen tussen de justitiële keten en het onderwijs of de keten in de onderwijsondersteuning.

Onderwijs en veiligheid

Doel van het traject is de verbinding onderwijs-veiligheid te versterken, onder meer door samenwerkingsmogelijkheden zichtbaar te maken. Hoofdstuk 1 bevat een schema met toelichting dat helpt signalen te duiden en werkprocessen effectief in te richten.
De werkprocessen worden in hoofdstuk 1 vanuit het perspectief van de leerling in beeld gebracht op basis van besproken casuïstiek (hoofdstuk 2) en goede voorbeelden (hoofdstuk 3). Aanbevelingen voor een effectieve praktijk zijn samengevat in hoofdstuk 4. Het rapport gaat ook in op de rol van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, en op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Goed voorbeeld

In de bijlagen is verdiepend materiaal te vinden over Herstelrecht, de aanpak van verzuim en de kerntaken van partners in onderwijs en veiligheid. Ook is als goed voorbeeld van effectieve samenwerking de samenwerkingsovereenkomst school en veiligheid opgenomen tussen vo en mbo, gemeente, politie, justitie, Halt en de GGD Den Bosch.

pdf-bestandRapport Veiligheid in verbinding. Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere (Pdf-bestand 778,67 Kb, via Nji.nl)


Hoogeboom, F., Messing, C., Zwijnenburg, M., Deen, Ch., Bosdriesz, M. (2015). Rapport Veiligheid in verbinding. Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.